0216 489 36 61
0 533 713 50 40
info@febrisdanismanlik.com

   Cinsellik duygusal, düşünsel ve davranışsal boyutları olan karşılıklı etkileşim biçimidir. Düşünsel boyutta kendini bir başkasına açma kararı verilmektedir. Duygusal boyutta bir başkasına sevgi duyma, güven duyma, onun için özel olduğunu hissetme, benzerlik ve farklılıkları keşfetme isteği vardır. Davranışsal boyutta ise yakın fiziksel ilişki, dokunma, sarılma, okşama, bakma, öpme ve cinsel ilişki vardır. Cinsellik insana sevilmeye değer olduğu duygusunu yaşatır. Bu kadınlığın ve erkekliğin ve bir açıdan da bireyin onaylanması düşüncesini de ortaya çıkarır. Haz, arzu, üreme, aşk ve yakınlık cinsellikle birlikte akla gelen kavramlardır.  

    İnsanların cinsel davranışları tek bir biçime ve kalıba uymaz. İnsanlar cinsel dürtü, cinsel güç ve tercih ettikleri cinsel anlatım ve doyum açısından farklıdır. Bireysel ve toplumsal farklılıklar, kadın ya da erkek oluşu, yaşı ve cinsel deneyimi bu farkları belirleyen unsurlardır.

    İnsanların cinsel davranışları tek bir biçime ve kalıba uymaz. İnsanlar cinsel dürtü, cinsel güç ve tercih ettikleri cinsel anlatım ve doyum açısından farklıdır. Bireysel ve toplumsal farklılıklar, kadın ya da erkek oluşu, yaşı ve cinsel deneyimi bu farkları belirleyen unsurlardır.

CİNSELLİK

     Cinsel eylemi fizyolojik süreci Masters and Johnson tarafından 1966'da dört basamaklı modelle tanımlanmıştır. Heyecanlanma (uyarılma), Plato, Orgazm, Çözülme. Heyecanlanma evresi cinsel uyarılmaya yanıt olarak gelişir. Bu uyarılmanın boyutu fiziksel olarak uyarılmadan fanteziye kadar uzanabilir. Bu evre yoğunlaşıp sürdüğünde 2. evre olan platoya geçilir burada cinsel aktiviteler başlar ve sürdürülür. Orgazmik evre cinsel hazzın doruk noktasıdır. Cinsel gerginlik istem dışı rahatlar. Kontrolsüz bir basamaktır. Ritimsiz kasılmalar ve boşalmalar gözlemlenir. Böylece 4. evre olan boşalmaya gelinir. Cinsel uyarılmayla devreye giren bedensel değişimler normale döner. Orgazm ile gevşeme kişide kendini iyi hissetme ve kas sisteminde rahatlama olarak görülür. Erkeklerde refrakter dönem denilen sistemin kapatıldığı bir sürece girilir. Bu süreç birkaç dakikadan yaşla birlikte bir kaç saate kadar çıkabilir. Erkek bu süre içinde yeni bir cinsel eylem için uyarı alamaz; ama kadın peşpeşe orgazm olmaya hazır olabilir. Cinsel sağlık insan sağlığında önemli bir yere sahiptir. Gerek beden gerek ruh sağlığı, cinsel sağlığın iyi ya da kötü oluşuyla etkilenebilir. Toplumumuzda cinsellik çoğunlukla kulaktan kulağa ve doğru bilinen yanlışlar şeklinde öğrenilir. Bundan dolayı da çok doğal olan bir durum birey tarafından üzüntü ya da kaygı kaynağı haline gelebilir ve çiftin ilişkisini olumsuz yönde etkileyebilir. 

    Cinsel işlev bozuklukları cinsel ilgi ve yanıtın alışılagelmiş tarzının sürekli bozulma hali olarak tanımlanabilir. Cinsel işlev bozukluğu çiftin problemidir. Cinsel yaklaşımda, cinsel uyarılmada, cinsel birleşmede, orgazmda ve çözülmede çeşitli sorunlar yaşanabilir. Cinsel kaçınmalar, istek azlığı, performans kaygısı, sertleşme bozukluğu, uyarılma bozukluğu, ağrılı cinsel ilişki, erken boşalma, vajinismus, orgazm zorlukları, doyumsuz orgazm, orgazm sonrası mutsuzluk hali (disfori)  gibi tanılanan rahatsızlıklar yaşanabilir

    Cinsel işlev tedavisi cinsel terapiler eğitimlerini tamamlamış psikiyatrlar ve psikologlar tarafından yapılabilir. Tedavi bir partnerin varlığında çift olarak sürdürülür. Tek bireylerde de bir yere kadar tedavi sürdürülebilir. Yüksek derecede gizlilik esastır. Tedavi oranları yüksektir. Zorlu bir süreçtir ancak terapistle işbirliği halinde götürüldüğüde başarı oranları gayet tatmin edicidir.© Febris Danışmanlık 2016. Tüm Hakları Saklıdır.
NS Reklam Web Tasarımı