0216 489 36 61
0 533 713 50 40
info@febrisdanismanlik.com

     Ergen terapisi birçok farklı yöntem ve yaklaşımın ergenin ve ailenin ihtiyacına uygun olarak kullanılmasını içerir. Ergenlik süreci pek çok aile için sıkıntılı bir süreç olarak değerlendirilse de terapi seanslarında edinilen beceriler ergen ve aile tarafından uygulandığında yaşam boyu karşılaşılacak zorluklara göğüs germe potansiyeli kazandırır. 

  Biz Febris Eğitim ve Danışmanlık Merkezi olarak aşağıdaki terapi yaklaşımları ile çalışıyoruz:

-  PCIT

-  Bilişsel Davranışçı Terapi

    İnsan davranışı ve duygulanımını inceleyen psikolojik modellerden yararlanılarak geliştirilmiştir. Bilimsel bir zemin üzerine kurulu olup birçok psikolojik bozukluk ve geniş bir sorun alanında etkili olduğu kanıtlanmış bir tedavi yaklaşımıdır. 

  -  Şema Terapi

      Değiştirilmesi zor, çocukluk ve ergenlik döneminde belirgin kökenleri bulunan psikolojik bozuklukların, açıklanması ve tedavisine dair uygulamaya yönelik bir model. Şema terapi, pek çok psikoterapi ve gelişim modelini birleştirmiş bütüncül psikoterapi modellerinden biridir. Söz konusu bütüncül yapı içerisinde, bilişsel, davranışsal, psikodinamik (özellikle nesne ilişkileri), bağlanma ve geştalt modelleri yer alır. 

-  Davranışçı  Terapi

      Davranışçı terapide kişilere, tepki verme seçeneklerini arttıracak beceriler kazandırılır. Bu sayede seçim yapmayı kısıtlayan engelleyici davranışları kaybolarak, önceden sahip olmadıkları ve göremedikleri seçenekleri kazanır ve görür hale gelirler.

-  EMDR

      Göz hareketleri ile olumsuz yaşantılara, travmatik olaylara karşı duyarsızlaştırılmasını içeren, ruhsal sorunların tedavisinde başarıyla uygulanan psikoterapi tekniğidir. EMDR terapisi ile sadece semptomlar ortadan kalkmaz. Yeni bakış açısının kazandırdığı pozitif inançlar ve olumlu duygular kişinin kendisine, ilişkilerine, dünyaya bakışını da olumlu yönde değiştirip kişisel gelişim sağlar.

-  Özel Eğitim

      Genel eğitimden farklı bir eğitim gerektiren bireylerin yeterliliklerine ve gelişim özelliklerine dayalı olarak ve sosyal gereksinimlerini karşılamak için, özel olarak yetiştirilmiş personel tarafından,özel olarak geliştirilmiş eğitim programları, araç-gereçleri ve yöntemleri ile sürdürülen eğitimdir.

-  Dil ve Konuşma Terapisi

      Dil ve konuşma terapisi, dil veya konuşma bozukluğu olan birçok çocuk için uygulanan tedavi yöntemidir. Artikülasyon bozukluğu, kekemelik, ses bozukluğu ve dil bozukluğu, dil konuşma terapisinin çalışma alanları arasındadır.

-  CAS Prep Müdahale Eğitimi 

      PASS Müdahale Programı, özel eğitim ihtiyacı olan çocukların planlama, dikkat, ardıl bilişsel işlemler ve eş zamanlılık alt alanlarının ayrıntılı incelenerek bireysel olarak desteklenmesini amaçlayan bir yaklaşımdır.
 
Bu dönemde ortaya çıkabilecek aşağıdaki sorunlarla karşılaşmanız durumunda bir uzmandan yardım almanız gerektiğini unutmayın.


© Febris Danışmanlık 2016. Tüm Hakları Saklıdır.
NS Reklam Web Tasarımı