0216 489 36 61
0 533 713 50 40
info@febrisdanismanlik.com

TİKLER

Tikler, istem dışı belirli kas gruplarında meydana gelen, yineleyici, ritmik olmayan düzende kasılmadır. Bu kasılmalar ani ve tekrarlayıcıdır. Çocuğun tikleri, içsel çatışma ve gerilimden kurtulma çabası içerisinde olduğunu gösterir. Göz kırpma, burun çekme, boğazını temizleme gibi garip hareket ve ses çıkarmalar, tik olarak adlandırılırlar. Nedeni tam olarak anlaşılamamış olmakla birlikte tiklerin oluşmasında genetik ve çevresel etkenlerin rol oynadığı düşünülmektedir.

© Febris Danışmanlık 2016. Tüm Hakları Saklıdır.
NS Reklam Web Tasarımı