0216 489 36 61
0 533 713 50 40
info@febrisdanismanlik.com

    Yetişkin terapileri, duygusal, davranışsal ve psikosomatik sorunların çözümlerine ve psikolojik dengenin korunması ve geliştirilmesine yönelik uzmanlar tarafından uygulanan psikoterapi yöntemlerini içerir. Psikoterapilerin planlaması, terapi için başvuran bireyin ihtiyacı doğrultusunda farklı terapi ekollerinden yararlanılarak yapılır. Bilişsel Davranışçı Terapi, Cinsel Terapi, Dinamik Yönelimli Psikoterapi, Gestalt Terapisi ve EMDR gibi yöntemler kullanılan terapi yöntemlerinden bazılarıdır.  

Biz Febris Eğitim ve Danışmanlık Merkezi olarak aşağıdaki terapi yaklaşımları ile çalışıyoruz:

-Dinamik Yönelimli Psikoterapi

    Dinamik Yönelimli Psikoterapiler Sigmund Freud’dan bu yana sürekli gelişim göstermektedir. Bu model, bireyin ruhsal yapısını gelişim evreleri ile tanımlar ve bu evrelerde soruna neden olan zararlı etkileri belirleyerek, bu etkilerin giderilmesini ve tedavisini amaçlar.

-Gestalt Terapi

    Gestalt terapi yaklaşımı, algısal, bilişsel, kişiler arası ve davranışsal yaklaşımların sentezlendiği bütünleyici bir sistemdir. Davranışçı ekole ve klasik psikanalize yeni bir yorum getirmiştir.  Birey, kendi içinde bir bütün olarak ele alınırken, içinde bulunduğu çevreden de ayrı olarak değerlendirilemez. Sosyal bir varlık olan insan sürekli etkileşim halindedir, ortaya çıkan psikolojik sorunlarda toplum ya da kişi tek başına sorumlu tutulamaz.

-  Bilişsel Davranışçı Terapi

    İnsan davranışı ve duygulanımını inceleyen psikolojik modellerden yararlanılarak geliştirilmiştir. Bilimsel bir zemin üzerine kurulu olup birçok psikolojik bozukluk ve geniş bir sorun alanında etkili olduğu kanıtlanmış bir tedavi yaklaşımıdır. 

-  Şema Terapi

    Değiştirilmesi zor, çocukluk ve ergenlik döneminde belirgin kökenleri bulunan psikolojik bozuklukların, açıklanması ve tedavisine dair uygulamaya yönelik bir model. Şema terapi, pek çok psikoterapi ve gelişim modelini birleştirmiş bütüncül psikoterapi modellerinden biridir. Söz konusu bütüncül yapı içerisinde, bilişsel, davranışsal, psikodinamik (özellikle nesne ilişkileri), bağlanma ve geştalt modelleri yer alır. 

-  Davranışçı  Terapi

    Davranışçı terapide kişilere, tepki verme seçeneklerini arttıracak beceriler kazandırılır. Bu sayede seçim yapmayı kısıtlayan engelleyici davranışları kaybolarak, önceden sahip olmadıkları ve göremedikleri seçenekleri kazanır ve görür hale gelirler.

 -  EMDR

    Göz hareketleri ile olumsuz yaşantılara, travmatik olaylara karşı duyarsızlaştırılmasını içeren, ruhsal sorunların tedavisinde başarıyla uygulanan psikoterapi tekniğidir. EMDR terapisi ile sadece semptomlar ortadan kalkmaz. Yeni bakış açısının kazandırdığı pozitif inançlar ve olumlu duygular kişinin kendisine, ilişkilerine, dünyaya bakışını da olumlu yönde değiştirip kişisel gelişim sağlar.

Aşağıda belirtilen sorunlarla karşılaşmanız durumunda uzmanlarımızdan yardım almanız gerektiğini unutmayın:© Febris Danışmanlık 2016. Tüm Hakları Saklıdır.
NS Reklam Web Tasarımı