Gelişim nedir?

Gelişim

Gelişim, döllenmeden başlayarak insan yaşamının sonuna kadar devam eden sürece denilmektedir. Süreklilik ve değişimleri içeren bir süreç olmaktadır. Gelişim; olgunlaşma, büyüme ve öğrenmenin karşılıklı etkileşimi ile meydana gelmektedir. Bu zamanla organizma bedensel, bilişsel, duygusal ve sosyal yönlerden değişmektedir. Bireyde niteliksel ve niceliksel değişimler görülebilmektedir. Nitel değişimler, yaşam boyu devam etmektedir. Nicel değişimler ise boy, kilo gibi değişimlere denilmektedir. Gelişimi birçok faktör etkilemektedir. Bu faktörler Kalıtım, aile, çevre, hormonlar, kültürdür.

Gelişim ve Zekâ Testleri Nedir?

Gelişim Testleri, genellikle 0-6 yaş aralığındaki çocukların, çeşitli beceri alanlarındaki gelişim düzeylerini tespit etmektedir. Bu sonuçlara dayanılarak muhtemel gelişimsel sorunlar saptanmaktadır.

Zekâ Testleri Nelerdir?

Denver Gelişim Tarama Testi:

Kişisel ve Sosyal, İnce Motor, Kaba Motor ve Dil Gelişimini ölçen sorular kapsamaktadır. Denver Gelişim Tarama Testi, çocuğun genel gelişimi hakkında bilgiler vermektedir. Muhtemel gelişim gerilikler konusunda uyarmaktadır.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri:

Dil-Bilişsel, Öz bakım, İnce Motor ve Kaba Motor Gelişimini içermektedir.
Gelişim ve zekâ testleri çocuğun yaşına uygun dilimden başlayarak anneye ya da çocuğa temel bakım veren kişiye soruların sırayla sorulması şeklinde yapılmaktadır. Önem arz eden çocuk hakkında en iyi bilgiyi elde edebilmektir.

WISC-R Zekâ Testi:

Gelişim ve zekâ testleri, bireysel olarak yaklaşık 60-90 dakika arası bir sürede uygulanmaktadır. Test, sözel ve performans becerilerini ölçen testlerden oluşmaktadır. Sözel Testler; Genel Bilgi, Benzerlikler, Aritmetik, Sözcük Dağarcığı, Yargılama ve Sayı Dizisi alt testlerinden; Performans Testleri ise, Resim Tamamlama, Resim Düzenleme, Küplerle Desen, Parça Birleştirme, Şifre ve Labirentler alt testlerinden oluşmaktadır. Çocuğun zekâ gelişiminin yaşına göre ne düzeyde olduğunu belirlemektedir. Bu test ile öğrenme güçlüğü, zekâ geriliği ya da üstün zekalılık durumlarını tespit edilmektedir.

Gessell Gelişim Figürleri Testi:

Okul öncesi dönem çocuklarına uygulanan bir testtir. 0-6 yaş arası, çocukların zihinsel gelişimlerinin değerlendirilmesi için uygun bir dönem olmamaktadır. Zekâ tamamen ölçülemese de genel olarak ne düzeyde bulunduğuna dair bazı tahminlerin yapılabilmesi açısından uygulanabilen bir test olmaktadır.
Test sonucunda çocuktan dikkat, konsantrasyon, görsel algı, görsel hafıza, görsel-motor koordinasyon ve küçük kas becerileri hakkında bilgi alınır.

Gelişim nedir?
Başa dön
Whatsapp
1
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?